Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

onderzoek bij bedrijfsfraude

Bedrijfsrecherche door BSM

BSM Business Security Management B.V. verricht nationale en internationale rechercheonderzoeken in opdracht van overheden, bedrijven en instellingen. BSM heeft hiervoor de juiste papieren: onze particuliere rechercheurs beschikken over de vereiste kwalificaties en diploma’s en uiteraard beschikt BSM als erkend recherchebureau over een vergunning van het Ministerie van Justitie, onder POB nummer 1104. Hierdoor kunnen de resultaten uit een rechercheonderzoek gebruikt worden als rechtsgeldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak.

Soorten onderzoeken

Er zijn veel verschillende soorten rechercheonderzoeken die BSM uitvoert, de belangrijkste daarvan worden hieronder kort toegelicht:

Bedrijfsfraude
Onder bedrijfsfraude vallen alle vormen van criminaliteit van medewerkers in het bedrijf, zoals het declareren van een te hoog bedrag, ziekteverzuim of geknoei met de kilometerteller van de bedrijfsauto. BSM kan dan een uitkomst bieden een onderzoek. Lees meer…

Ziekteverzuim
Bij ziekteverzuim meldt een werknemer zich ten onrechte ziek om andere dingen te gaan doen. BSM kan in dat geval een rol spelen door rechtsgeldige feiten te verzamelen over de tijdsbesteding van de werknemer door observaties volgens de wet uit te voeren. Deze informatie geeft vaak de doorslag in de rechtszaak of het confrontatiegesprek dat erop volgt. Lees meer…

Diefstal
Een vorm van bedrijfsfraude, waarbij een werknemer geld of goederen steelt van het bedrijf. BSM doet in dit geval tactisch onderzoek om de benodigde feiten te verzamelen. Lees meer…

Screening
Betrouwbaar personeel is essentieel voor een prettige bedrijfsvoering, daarom kan het screenen van nieuwe werknemers erg belangrijk zijn. Voor het screenen zetten wij zoveel mogelijk bronnen in en ook onze kennis van computers, en alles volgens de wet. Lees meer…

Verhaalsonderzoek
Als u een vordering overweegt is kan een verhaalsonderzoek van belang zijn. Hiermee wordt nagegaan wat de beslagleggingsmogelijkheden zijn en voorkomt u onnodige juridische kosten. Lees meer…

Overzicht van veel voorkomende onderzoeken: