Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

Een Rechercheonderzoek Starten​

HOE GAAT DAT, ZO’N RECHERCHE-ONDERZOEK?

BSM houdt zich aan de wet- en regelgeving van de staat en de branche. Een rechercheonderzoek starten gaat dan ook altijd volgens de opgestelde regels en codes. De werkwijze van recherchediensten is wettelijk vastgelegd in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Ook conformeren wij ons aan de privacy gedragscode van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties. Voor meer informatie klik hier.

Onze rechercheurs hebben wettelijk en voor het leven geheimhouding over de door u verstrekte informatie.

Voor elk onderzoek is de gang van zaken als volgt:

Intake

In het intakegesprek overleggen we uw situatie en bepalen we in overleg met u wat de gewenste acties zijn. Het gesprek kan bij u of bij ons op kantoor plaatsvinden, telefonisch of op een nog af te spreken locatie. In de meeste gevallen is de intake gratis.

Vooronderzoek

Wij voeren een vooronderzoek uit op basis van de door u verstrekte gegevens. Hiermee kunnen we bepalen of een onderzoek noodzakelijk is en hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. Wij geven u vervolgens een inschatting van het aantal uren dat wij nodig denken te hebben. Wij leggen u ook voor wat de kans van slagen van het onderzoek is. In de meeste gevallen is een vooronderzoek gratis. Als dit niet zo is moet u vooraf toestemming verlenen voor wat betreft de kosten

Getekende overeenkomst

Wij starten met het onderzoek op het moment dat wij een getekende opdrachtovereenkomst en een waarborg van u hebben ontvangen. Gedurende het onderzoek wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. Meestal vinden een aantal tussentijdse gesprekken plaats tussen opdrachtgever en BSM plaats om de voorlopige bevindingen terug te koppelen. Gezamenlijk worden dan de vervolgacties bepaald.

Samenwerken met uw advocaat

BSM heeft een goede samenwerking met advocaten. De advocaat weet vaak welke feiten er nodig zijn, of ontbreken om de zaak te winnen. BSM heeft een nauwe samenwerking met advocaten om efficiënt deze feiten te verzamelen en u een sterkere positie te geven in de rechtszaal. Omgekeerd sturen advocaten vaak direct de detailgegevens van een nieuw dossier aan ons door zodat wij direct mee kunnen denken en kunnen aanvangen met het kosteloze vooronderzoek.

Rapportage

In overleg met de opdrachtgever maken we tussentijdse rapportages om de voortgang en voorlopige resultaten te communiceren. Natuurlijk levert BSM, wanneer u een officieel rapport nodig heeft, voor eventuele vervolgstappen in bijvoorbeeld een rechtszaak, een helder en rechtsgeldig rapport. We bundelen in een dergelijke situatie de onderzoeksvraag, werkwijze en de geconstateerde feiten. BSM heeft een vergunning van het ministerie van Justitie, zodat onze rapportages in de rechtszaal als wettig bewijsmiddel worden geaccepteerd.

Spreekt deze aanpak u aan en wilt u bij BSM een rechercheonderzoek starten? Neem dan contact met ons op. Bij inbraak en sporenonderzoek kunt u dat het beste direct en telefonisch doen zodat wij u direct kunnen uitleggen wat u wel en niet moet doen om sporen en bewijsmateriaal te behouden.