Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

ONDERZOEK BIJ WOONFRAUDE​

Onderzoek voor woningbouwvereniging, gemeente en particuliere verhuurder

Heeft u vermoedens van woonfraude? Heeft u signalen dat een huurder zich niet aan de huurregels houdt of dat een huurwoning wordt onderverhuurd? BSM kan voor u onderzoek doen.

Wilt u een woning verhuren? BSM doet ook onderzoek om de kans op woningbouwfraude te verkleinen.

BSM heeft inmiddels meer dan vijftien jaar ervaring in het uitvoeren van onderzoeken bij allerlei vormen van fraude. Bij vermoedens van woonfraude denken wij graag met u mee.

Enkele situaties waarbij we de feiten voor u kunnen verzamelen rondom woonfraude en onderhuur of onderverhuur:
  • Via Airbnb verhuren van een woning aan toeristen
  • Zonder toestemming van woningbouw anderen in de woning laten wonen, of de woning onder te (ver)huren
  • Woning voor andere (bedrijfs)-activiteiten gebruiken, zoals kweken van hennep of andere illegale praktijken
  • Woning niet bewonen

BSM kan voor woningbouwverenigingen, gemeentes en particuliere verhuurders onrechtmatig woninggebruik onderzoeken en de feiten rapporteren.

Woonfraude onderzoeken

Woningfraude woningbouwverenigingAfhankelijk van de huurovereenkomst, uw afspraken met de huurder en de aanwezige informatie kunnen we een onderzoek instellen voor uw specifieke vraag. Een afspraak maken kan altijd, ook om in de toekomst bij nieuwe vermoedens sneller te kunnen schakelen.