Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

Screening

Waarom een screening laten doen?

Hoe betrouwbaar is uw nieuwe medewerker?

Door personeel te screenen kunnen risico’s worden verkleind. Het hebben van betrouwbaar personeel is essentieel voor een prettige bedrijfsvoering. Het doel van de screening is om integer en betrouwbaar personeel in dienst te krijgen.

Met name voor integriteitsgevoelige functies in organisaties is een screening noodzakelijk. Een vakkundig en erkend recherchebureau heeft verstand de ‘do’s en don’ts’ van onderzoeken en achtergrondchecks.

Screening en antecedentenonderzoek

Screening en antecedentenonderzoek geven u de mogelijkheid om afgewogen keuzes te maken in uw sollicitaties en aannamebeleid. Het geeft u vertrouwen bij de aanstelling van nieuwe medewerkers en kan zinvol zijn voor diverse functies. Afhankelijk van het functieprofiel en de rol van de (mogelijke) werknemer bepaalt u welke screeningsvraagstukken nader onderzocht dienen te worden. Wel is het nodig toestemming te vragen aan de medewerker om de screening uit te voeren. Vooraf aangeven dat screening een vereiste is voor bepaalde functies geeft ook vaak al een eerste positief effect.

Referenties nagaan van een sollicitant mag, maar uiteindelijk moet de sollicitant dit ook terug horen en mogen deze gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

BSM voert dit soort onderzoeken ook uit naar een nieuwe klant, leverancier of zakelijke relatie. Wij stellen snel en vakkundig de achtergrond van personen vast met behulp van zowel nationale als internationale bronnen die tot onze beschikking staan.

Uniek hierbij is onze expertise in digitaal rechercheren. Het internet biedt tegenwoordig zeer veel mogelijkheden voor het natrekken van persoonsgegevens. Onze kennis van het internet gecombineerd met unieke zoekapplicaties en software stelt ons in staat sneller en goedkoper een compleet persoonsdossier voor u samen te stellen!

Screening uitvoeren

Indien u wilt dat BSM een screening voor u uitvoert dan kunt u contact met ons opnemen.

Afhankelijk van het functieprofiel en de rol van de (mogelijke) werknemer bepaalt u welke screenings-vraagstukken nader onderzocht dienen te worden.

Ook voeren wij dit soort onderzoeken uit naar een nieuwe klant, leverancier of zakelijke relatie.

Tijdens screening doen wij onderzoek naar:

  • de persoonlijke situatie (werk, huis, gezinssamenstelling e.d.)
  • het criminele verleden van personen, voor zover dit mogelijk is
  • details van Curriculum Vitae
  • de geldigheid van officiële documenten
  • de financiële positie
  • overige voor de werkgever relevante informatie


BSM bemiddelt en begeleidt eveneens bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en AIVD-screenings voor kernposities. Voor alle vormen van screening is toestemming vereist van de te screenen persoon. Wij hebben geen toegang tot justitiële registers op het gebied van strafdossiers maar wij kunnen door middel van onderzoek vaak toch het criminele verleden van iemand vaststellen.