Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

Ziekteverzuim onderzoek​

Ziekte en personeel zijn lastige onderwerpen voor bedrijven. Toch kan een onderzoek naar onterechte ziekmelding onderbuikgevoelens wegnemen, ofwel door aan te tonen dat er sprake is van werkactiviteiten uitvoeren, of wel door waar te nemen dat er geen werkzaamheden worden verricht.

BSM kan voor u een onderzoek naar onterecht ziekteverzuim doen als u twijfels heeft over de ziekmelding van personeel.
We kunnen onderzoek doen naar de activiteiten die uitgevoerd worden door personen en de waargenomen handelingen vervolgens houden naast de afspraken die gemaakt zijn met medewerker, de arbo arts en/ of werkgever.

Onterecht ziekteverzuim?

Worden er feiten waargenomen die botsen met de adviezen en/ of afspraken die gemaakt zijn met de zieke medewerker? Bijvoorbeeld ergens in de hoogte kozijnen schilderen, terwijl afgesproken is dat op trappen staan (tijdelijk) niet kan vanwege ziekte? Dan is het verhaal mogelijk snel duidelijk en vast te leggen in een rechtsgeldige rapportage. Iedere situatie is anders en creativiteit is vaak nodig om feiten boven water te krijgen.
Observaties zijn vrijwel altijd een belangrijk onderdeel tijdens fraudeleus ziekteverzuim. Deze observaties moeten dan ook vakkundig en volgens wettelijke regels uitgevoerd worden. Met name om in een eventuele rechtszaak het onderzoek rechtsgeldig mee te kunnen laten wegen in het oordeel van de rechter is het belangrijk een echt en professioneel recherchebureau in te zetten.
BSM kan u helpen met het verzamelen van de feiten, zodat u en uw bedrijf sterker in haar recht staat.

Door middel van observaties brengen wij de eventuele activiteiten van de medewerker in kaart. BSM toetst de waargenomen feiten aan het bij u geldende verzuimbeleid of de bevindingen die gedaan zijn door de Arbo-arts.

Bij vaststelling van onterecht ziekteverzuim kan BSM een confronterend gesprek met de ziekgemelde werknemer voeren. Hierna kunnen we u adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Omdat wij al ruim vijftien jaar ervaring hebben met onterecht ziekteverzuim en de bewijzen bij dit type onderzoek relatief gemakkelijk te verzamelen zijn, is dit type onderzoek bij ons op zijn plek. Bij aanvang van een onderzoek doen wij altijd een kosteloos gezamenlijk overleg met u om de situatie, slagingskans en onderzoeksbudget door te nemen. Pas als u een opdrachtovereenkomst getekend heeft, gaan wij officieel voor u aan het werk.

Meer informatie of direct een onderzoek starten? Neem dan contact met ons op of mail ons de casus / het dossier via info@bsm.nl door zodat wij alvast een kort vooronderzoek kunnen doen. Wilt u weten hoe u een rechercheonderzoek start, lees dan deze pagina