Aantonen van onterecht ziekteverzuim

Ziekteverzuim onderzoek

Onterecht ziekteverzuim?

BSM doet regelmatig onderzoek naar onterecht ziekteverzuim wanneer er twijfels zijn over een ziektemelding van een personeelslid.  Soms hoort men via via dat een werknemer gezien is bij een klus terwijl hij/zij zich had ziek gemeld. Soms wordt er in de tijd van de baas met een bedrijfsauto rondgereden. Het is soms het onderbuikgevoel of het gedrag waardoor er twijfels zijn. BSM kan u helpen de twijfels weg te nemen.

De vragen die ondernemers hebben bij (vermoeden) van onterecht ziekteverzuim:

  • U heeft mogelijk twijfels over het ziekteverzuim of langdurige ziekmelding van een van uw medewerkers?
  • Heeft u wellicht van anderen vernomen dat de vermeend zieke medewerker nevenactiviteiten verricht tijdens zijn ziekteverzuim?
  • Heeft u via een ander gehoord dat een werknemer die zich ziek heeft gemeld op een andere plek onder werktijd werkzaamheden verricht?

Ziekte en personeel zijn lastige onderwerpen voor bedrijven. Toch kan een onderzoek naar onterechte ziekmelding onderbuikgevoelens wegnemen, ofwel door aan te tonen dat er sprake is van werkactiviteiten uitvoeren, of wel door waar te nemen dat er geen werkzaamheden worden verricht.

BSM kan voor u een onderzoek naar onterecht ziekteverzuim doen als u twijfels heeft over de ziekmelding van personeel.
We kunnen onderzoek doen naar de activiteiten die uitgevoerd worden door personen en de waargenomen handelingen vervolgens houden naast de afspraken die gemaakt zijn met medewerker, de arbo arts en/ of werkgever.
Worden er feiten waargenomen die botsen met de adviezen en/ of afspraken die gemaakt zijn met de zieke medewerker? Bijvoorbeeld ergens in de hoogte kozijnen schilderen, terwijl afgesproken is dat op trappen staan (tijdelijk) niet kan vanwege ziekte? Dan is het verhaal mogelijk snel duidelijk en vast te leggen in ene rechtsgeldige rapportage. Iedere situatie is anders en creativiteit is vaak nodig om feiten boven water te krijgen.
Observaties zijn vrijwel altijd een belangrijk onderdeel tijdens fraudeleus ziekteverzuim. Deze observaties moeten dan ook vakkundig en volgens wettelijke regels uitgevoerd worden. Met name om in een eventuele rechtszaak het onderzoek rechtsgeldig mee te kunnen laten wegen in het oordeel van de rechter is het belangrijk een echt en professioneel recherchebureau in te zetten.
BSM kan u helpen met het verzamelen van de feiten, zodat u en uw bedrijf sterker in haar recht staat.

Door middel van observaties brengen wij de eventuele activiteiten van de medewerker in kaart. BSM toetst de waargenomen feiten aan het bij u geldende verzuimbeleid of de bevindingen die gedaan zijn door de Arbo-arts.

Bij vaststelling van onterecht ziekteverzuim kan BSM een confronterend gesprek met de ziekgemelde werknemer voeren. Hierna kunnen we u adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Omdat wij al 15 jaar ervaring hebben met onterecht ziekteverzuim en de bewijzen bij dit type onderzoek relatief makkelijk te verzamelen, is dit type onderzoek bij ons op zijn plek. Bij aanvang van een onderzoek doen wij altijd een kosteloos gezamenlijk overleg met u om de situatie, slagingskans en onderzoeksbudget door te nemen. Pas als u een opdrachtovereenkomst getekend heeft, gaan wij officieel voor u aan het werk.

 

Meer informatie of direct een onderzoek starten? Neem dan contact met ons op of mail ons de casus / het dossier via info@bsm.nl door zodat wij alvast een kort vooronderzoek kunnen doen. Wilt u weten hoe u een rechercheonderzoek start, lees dan deze pagina

 

onterecht ziekteverzuim

Ziekmelding en toch op vakantie?

Het komt regelmatig voor dat medewerkers zich tijdens een vakantie in het buitenland ziekmelden. Een veelgehoorde misvatting is dat controles in het buitenland ontbreken omdat de vakantiebestemming te ver is van de werkplek. BSM doet echter ook buiten de landsgrenzen onderzoek naar mogelijk frauduleus ziekteverzuim. Natuurlijk zouden we graag persoonlijk op alle mooie vakantiebestemmingen controles uitvoeren, maar dat zou te kostbaar worden. Door contacten te leggen met buitenlandse clinics, ziekenhuizen en andere bronnen en door verklaringen op te nemen van bijvoorbeeld hotel medewerkers, getuigen en medici vinden wij de feiten waar u naar op zoek bent, in binnen- en buitenland!

De kosten van een onderzoek naar mogelijk frauduleus ziekteverzuim is geheel afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek en de beschikbare informatie. Wij voeren altijd eerst geheel kosteloos een oriënterend vooronderzoek uit, op basis van de door u aangeleverde informatie. Met het vooronderzoek geven wij u een slagingskans voor het onderzoek en een prijsopgave.